In de schoonmaakmarkt zijn er grote en kleine spelers. Het zijn vooral veel kleine spelers. Sinds 2007 is het aantal bedrijven met minder dan vijf werknemers met bijna 75% gegroeid. Tegenwoordig heeft bijna 90% van de bedrijven minder dan 5 werknemers. De toename van de bedrijvigheid in Nederland heeft de schoonmaakmarkt gestimuleerd. Het aantal vierkante meters bedrijfsruimte en de druk van aanbestedende instellingen beperken echter de groei van het transactievolume.

 

Trends

Als voorbeeld groeide de schoonmaakbranche in 2017 met 2,5 procent. In de schoonmaakbranche zijn de volgende trends waar te nemen:

 

  1. Schoonmaakbedrijven maken steeds vaker gebruik van geavanceerde reinigingsmachines, zoals robotstofzuigers en sensoren die de schoonmaakstatus van gebouwen meten.
  2. Grotere schoonmaakbedrijven bieden in toenemende mate het concept van meerdere diensten aan als reactie op marktverzadiging. Ze vullen schoonmaakdiensten aan met andere diensten, zoals beveiliging, horeca, catering, beveiliging en IT-ondersteuning. Op deze manier kunnen ze de lasten voor bedrijven op het gebied van facility management volledig verminderen.
  3. In deze branche is samenwerking met IT cruciaal geworden. Schoonmaak- en IT-bedrijven hebben samen enkele applicaties ontwikkeld waarmee je praktische zaken kunt regelen. Denk hierbij aan het reserveren van een parkeerplaats, het aanpassen van de kamertemperatuur aanpassen of het bestellen van koffie.

 

Risico’s

Veranderingen in bedrijfsvormen en wet- en regelgeving kunnen leiden tot veranderingen in inkomsten- en aansprakelijkheidsrisico’s. Het risico van cybercrime neemt toe: hierdoor wordt de kans groter dat vertrouwelijke en privacygevoelige bedrijfsgegevens bij de verkeerde personen terecht komen. Schoonmaakbedrijven beheren veel klantdata en lopen risico op een datalek. Daarnaast is er ook het geval op dataverlies door brand, fysieke inbraak of IT-uitval. De afhankelijkheid van ICT dwingt veel bedrijven om meer geld uit te geven om het risico op mislukking te beheersen.

 

Er zijn bedrijven die hier wel hun best voor doen en er het beste van proberen te maken.

Een schoonmaak groothandel is leverancier van professionele schoonmaakmiddelen voor de echte schoonmaak professionals. Voor de juiste hygiëne zijn ook de juiste middelen nodig. Kijk je naar de toekomst en zoek je natuurlijke schoonmaakmiddelen? Of toch een geavanceerde reinigingsmachine zoals een tapijtreiniger? Maak gebruik van de gestimuleerde schoonmaakmarkt! 

http://economy.nl